• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • آموزش: نقشه‌ سفر مشتری چیست و چگونه ساخته می‌شود

    آموزش: نقشه‌ سفر مشتری چیست و چگونه ساخته می‌شود

    نقشه‌ی سفر مشتری یکی از بهترین راه‌های تحلیل رفتار مشتری‌ها‌ است. این نقشه کمک می‌کند نیازهای کاربر را متوجه شوید و درنتیجه برای بهبود برند اقدام کنید.

    Read more here:: آموزش: نقشه‌ سفر مشتری چیست و چگونه ساخته می‌شود

    Filed in: Technology فناوری