• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • احضار و بازداشت ۱۱ شهروند بهایی در گرگان و شاهین‌شهر

    گزارش‌ها از ایران حاکی است طی دو روز گذشته ۹ شهروند بهایی در گرگان، برای اجرای حکمشان احضار یا بازداشت شدند.

    Read more here:: احضار و بازداشت ۱۱ شهروند بهایی در گرگان و شاهین‌شهر

    Filed in: History اجتماع و حوادث