• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • استاندارد ISO چیست و چطور باید تنظیم شود

    استاندارد ISO چیست و چطور باید تنظیم شود

    میزان حساسیت دوربین به نور (ISO) یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها در ثبت تصاویر حرفه‌ای است. اما این حساسیت چگونه تعیین می‌شود و چه تأثیری بر عکس‌ها خواهد گذاشت.

    Read more here:: استاندارد ISO چیست و چطور باید تنظیم شود

    Filed in: Technology فناوری