• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • استفاده از اوریگامی برای توضیح پیچیدگی‌های مکانیک استاتیک

    استفاده از اوریگامی برای توضیح پیچیدگی‌های مکانیک استاتیک

    اوریگامی، هنر کاغذ و تا، می‌تواند به دانشمندان در توصیف پدیده‌های ساده و پیچیده‌ی فیزیکی کمک کند. میورا اوری یکی از معروف‌ترین اوریگامی‌های چند سال اخیر به شمار می‌رود که به‌صورت واقعی پیاده‌سازی شده است.

    Read more here:: استفاده از اوریگامی برای توضیح پیچیدگی‌های مکانیک استاتیک

    Filed in: Technology فناوری