• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • اشتباهاتی که به شکست کارآفرینی منجر می‌شوند

    اشتباهاتی که به شکست کارآفرینی منجر می‌شوند

    بسیاری از اشتباهات کارآفرینان جدید، باکمی توجه و تأمل قابل‌ پیشگیری هستند. اشتباهاتی که اغلب، به علت هیجانات ناشی از مالکیت کسب‌وکار رخ می‌دهند.

    Read more here:: اشتباهاتی که به شکست کارآفرینی منجر می‌شوند

    Filed in: Technology فناوری