• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • انتقاد جامعه جهانی بهایی در ژنو از آزادی دو متهم به قتل یک شهروند بهایی

    جامعه جهانی بهایی در ژنو در بیانیه‌ای اعلام کرد دو قاتل یک شهروند بهایی در یزد با وجود اعتراف به قتل، با وثیقه از زندان آزاد شده‌اند.

    Read more here:: انتقاد جامعه جهانی بهایی در ژنو از آزادی دو متهم به قتل یک شهروند بهایی

    Filed in: History اجتماع و حوادث