• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ایران اتهام بحرین در مورد خرابکاری در خط لوله نفت را رد کرد

    سخنگوی وزارت خارجه ایران، تازه‌ترین اتهام‌های وارد شده از طرف بحرین مبنی بر اقدام “خراب‌کارانه» افرادی که منامه “تروریست‌های» مرتبط با ایران نامیده، را رد کرده‌است.

    Read more here:: ایران اتهام بحرین در مورد خرابکاری در خط لوله نفت را رد کرد

    Filed in: World بین الملل