• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • بازار ارز ایران و سرنوشت «برجام»

    هر گونه تغییری در فضای بین المللی و داخلی که بتواند منابع کسب در آمد های ارزی از سوی ایران را محدود کند، نمی تواند بر بازار ارز کشور تاثیر نگذارد. در واقع دولت و بانک مرکزی با استفاده از موجودی ارزی خود جلوی افزایش نرخ دلار را میگیرند و یا، در واقع، نرخ برابری ریال در برابر دلار را به صورت مصنوعی بالا نگه میدارند.

    Read more here:: بازار ارز ایران و سرنوشت «برجام»

    Filed in: Economy اقتصاد