• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • برآوردها از «پیروزی گسترده حزب مـَکرون» در دور نهایی انتخابات پارلمانی فرانسه

    شهروندان فرانسوی روز یک‌شنبه ۲۸ خرداد، در آخرین مرحله از انتخابات پارلمانی آن کشور شرکت می‌کنند؛ انتظار می‌رود حزب تازه‌تاسیس رئیس‌جمهوری میانه‌روی فرانسه، صاحب اکثریت چشم‌گیری از کرسی‌ها شود.

    Read more here:: برآوردها از «پیروزی گسترده حزب مـَکرون» در دور نهایی انتخابات پارلمانی فرانسه

    Filed in: World بین الملل