• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • بقایی به جای حضور در دادگاه در شاه عبدالعظیم «بست نشست»

    سومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم، بدون حضور وی برگزار شد. در همین حال اعلام شد که آقای بقایی به جای حضور در دادگاه به آرامگاه شاه‌عبدالعظیم در جنوب تهران رفته و در آنجا “بست نشسته است.»

    Read more here:: بقایی به جای حضور در دادگاه در شاه عبدالعظیم «بست نشست»

    Filed in: Politics سیاست