• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • بیل گیتس، جف بزوس و وارن بافِت از نیمی از فقرای آمریکا ثروتمند‌تر هستند

    بیل گیتس، جف بزوس و وارن بافِت از نیمی از فقرای آمریکا ثروتمند‌تر هستند

    اختلاف طبقاتی در کشور آمریکا باعث شده است که تحلیل‌گران به ثروت بالای تعدادی از ثروت‌مندان واکنش نشان‌ دهند و انحصار حجم عظیمی از ثروت در دست آنها را ناعادلانه بدانند

    Read more here:: بیل گیتس، جف بزوس و وارن بافِت از نیمی از فقرای آمریکا ثروتمند‌تر هستند

    Filed in: Technology فناوری