• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • تهران، شهر «بی‌دفاع»

    هیچ جامعه‌ای، هیچ شهروندی و هیچ کشوری برای یک اتفاقی نظیر حملات صبح امرو زتهران آماده نیست و آموزش ندیده است.

    سمیرا قرائی در گفت‌وگویی با حسین قاضیان، جامعه‌شناس مقیم آمریکا، ابتدا از او پرسیده است که چطور می‌توان شهروندان را برای اتفاقات این چنینی آماده کرد؟

    Read more here:: تهران، شهر «بی‌دفاع»

    Filed in: Environment محیط زیست