• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • جذاب ترین خودروهای ژاپنی در نمایشگاه SEMA 2017

    جذاب ترین خودروهای ژاپنی در نمایشگاه SEMA 2017

    بخش اعظمی از خودروهای نمایشگاه SEMA شامل خودروهای ژاپنی محصول دهه ۸۰ و ۹۰ که توسط تیونرهای بزرگ بهینه‌سازی شده‌اند، می‌شود. در ادامه جذاب‌ترین خودروی‌های ژاپنی SEMA 2017 را بررسی می‌کنیم.

    Read more here:: جذاب ترین خودروهای ژاپنی در نمایشگاه SEMA 2017

    Filed in: Technology فناوری