• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • خانواده آمریکایی که پنج سال در اسارت طالبان بود آزاد شد

    یک زن آمریکایی، همسر کانادایی او و سه فرزندشان، که همه در دوران اسارت متولد شده‌اند، پنج سال پس از ربوده شدن توسط طالبان افغانستان در روز چهارشنبه آزاد شدند.

    Read more here:: خانواده آمریکایی که پنج سال در اسارت طالبان بود آزاد شد

    Filed in: World بین الملل