• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • خطرناک‌ترین جاده‌های ایران

    یکی از مواردی که ایران را در بین دیگر کشورها از رکورد‌داران کرده، تلفات جانی در تصادفات جاده‌ای است. اما کدام یک از جاده‌های ایران خطرناک هستند و چرا؟ آمارها نشان می‌دهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می‌شوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷نفر کشته می‌شوند.

    Read more here:: خطرناک‌ترین جاده‌های ایران

    Filed in: History اجتماع و حوادث