• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • درخواست نماینده شیراز برای برگزاری مراسم رسمی «روز کوروش»

    نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد خواستار برگزاری مراسمی رسمی در روز کوروش، شاهنشاه هخامنشی شد.

    Read more here:: درخواست نماینده شیراز برای برگزاری مراسم رسمی «روز کوروش»

    Filed in: Environment محیط زیست