• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • درک خودرو از حواس راننده به کمک بررسی حالات چهره

    درک خودرو از حواس راننده به کمک بررسی حالات چهره

    امروزه بسیاری از خودروسازان جهان در حال توسعه سامانه‌های داخلی هستند و نتایج این اقدامات در آینده، تحولی عظیم در این صنعت به وجود می‌آورد.

    Read more here:: درک خودرو از حواس راننده به کمک بررسی حالات چهره

    Filed in: Technology فناوری