• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • رازهای بهره‌وری بالا از زبان ۹ مدیر عامل بزرگ دنیا

    رازهای بهره‌وری بالا از زبان ۹ مدیر عامل بزرگ دنیا

    در این مقاله ۹ تن از بزرگ‌ترین مدیرعامل‌های جهان، از جمله جف بزوس، مارک زاکربرگ و جک دورسی، تکنیک‌های خود را برای افزایش بهره‌وری و کارایی بیان می‌کنند.

    Read more here:: رازهای بهره‌وری بالا از زبان ۹ مدیر عامل بزرگ دنیا

    Filed in: Technology فناوری