• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، دوباره زندانی شد

    سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اعلام کرد که در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی،‌عضو هیئت مدیره این تشکل، به زندان، وی روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد.

    Read more here:: رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، دوباره زندانی شد

    Filed in: History اجتماع و حوادث