• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • رهنورد: هفت سال زنی را در بند کرده‌اند حتی نمی‌خواهند به آن اذعان کنند

    زهرا رهنورد، یکی از چهره‌های معترض به انتخابات ۸۸ که در حصر به‌سر می‌برد، در دیداری با فرزندانش، ضمن تکذیب اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی که “آقایان در حصر نیستند»، می‌گوید “حتی حاضر نیستند اذعان کنند هفت سال است یک زن را در بند کرده‌اند».

    Read more here:: رهنورد: هفت سال زنی را در بند کرده‌اند حتی نمی‌خواهند به آن اذعان کنند

    Filed in: Politics سیاست