• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • مجلس خبرگان خواستار اجتناب حسن روحانی از «بحث‌های تفرقه‌انگیز» شد

    مجلس خبرگان رهبری، دو روز پس از این که حسن روحانی نظر و انتخاب مردم را “مبانی ولایت و حکومت» دانست در بیانیه‌ای نقش مردم در حکومت اسلامی را رد کرد و خواستار جلوگیری از سخنان “تفرقه‌برانگیز» شد.

    Read more here:: مجلس خبرگان خواستار اجتناب حسن روحانی از «بحث‌های تفرقه‌انگیز» شد

    Filed in: Politics سیاست