• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • مهوش ثابت برنده جایزه «نویسنده دلیر» انجمن جهانی قلم شد

    مهوش ثابت، از رهبران جامعه بهایی ایران، شاعر و آموزگار، که به تازگی پس از ۱۰ سال از زندان آزاد شده، برنده جایزه سالیانه “نویسنده دلیر» از سوی انجمن جهانی قلم، “‌پـِن»، در بریتانیا شد.

    Read more here:: مهوش ثابت برنده جایزه «نویسنده دلیر» انجمن جهانی قلم شد

    Filed in: Culture & Art فرهنگ و هنر