• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ویژگی‌های شخصیتی که باید به داشتنشان افتخار کنید

    ویژگی‌های شخصیتی که باید به داشتنشان افتخار کنید

    توقع پاداش و تقدیر، مسئله‌ای است که در نسل جوان بسیار به چشم می‌خورد. گاهی اوقات می‌توانیم با تقدیر از خود، این نیاز را برطرف و به سمت موفقیت حرکت کنیم.

    Read more here:: ویژگی‌های شخصیتی که باید به داشتنشان افتخار کنید

    Filed in: Technology فناوری