• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • چگونه عکس‌های بهتری از خورشید گرفتگی ثبت کنیم

    چگونه عکس‌های بهتری از خورشید گرفتگی ثبت کنیم

    به‌زودی امکان رؤیت خورشید گرفتگی کامل پس از گذشت بیش از نیم قرن در ایالات متحده فراهم می‌شود. به بهانه این رویداد، نگاهی به روش‌های عکاسی از خورشیدگرفتگی خواهیم داشت.

    Read more here:: چگونه عکس‌های بهتری از خورشید گرفتگی ثبت کنیم

    Filed in: Technology فناوری