• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • چین نزدیک به نیمی از ۵۰۰ ابر رایانه برتر جهان را در اختیار دارد

    چین نزدیک به نیمی از ۵۰۰ ابر رایانه برتر جهان را در اختیار دارد

    آخرین گزارش منتشرشده در رابطه با ۵۰۰ ابررایانه‌ی قدرتمند جهان، نشان از آن دارد که چینی‌ها با در اختیار داشتن ۲۰۲ سوپرکامپیوتر در این لیست، آمریکا را پشت سر گذاشته‌اند.

    Read more here:: چین نزدیک به نیمی از ۵۰۰ ابر رایانه برتر جهان را در اختیار دارد

    Filed in: Technology فناوری