• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • کاخ سفید خواستار ایجاد تغییراتی در متمم روسیه در تحریم‌های ایران است

    یک مقام ارشد کاخ سفید ضمن انتقاد از برخی مفاد تصویب‌شده در متمم روسیه به تحریم‌های مربوط به ایران، می‌گوید دولت آمریکا قصد دارد تغییراتی در آن ایجاد کند. سنا این طرح را با اکثریت بسیار بالا تصویب کرده، اما در مجلس نمایندگان با مانع روبه‌رو شده‌است.

    Read more here:: کاخ سفید خواستار ایجاد تغییراتی در متمم روسیه در تحریم‌های ایران است

    Filed in: World بین الملل