• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ۱۸تیر، ۱۸سال بعد؛ نام‌ها و نشانه‌ها (بخش پایانی)

    رادیو فردا در ویژه برنامه “۱۸ تیر، ۱۸ سال بعد» به زمینه‌های وقوع ماجرای ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و اعتراض‌های بعد از آن و همینطور برخورد خشن با فعالان جنبش دانشجویی در وقایع تیرماه ۷۸، پرداخت. در بخش پایانی اما به فضاسازی‌ها برای سرکوب فعالان وقت جنبش دانشجویی، سخنرانی جنجال برانگیز حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و همینطور تغییر شرایط فعالیت جنبش دانشجویی در ماه‌ها و سال‌های بعد می پردازیم.

    Read more here:: ۱۸تیر، ۱۸سال بعد؛ نام‌ها و نشانه‌ها (بخش پایانی)

    Filed in: Politics سیاست