• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ۲۹ خرداد: اندازه گیری محیط زمین برای نخستین بار در طول تاریخ

    ۲۹ خرداد: اندازه گیری محیط زمین برای نخستین بار در طول تاریخ

    ۲۲۵۷ سال پیش در چنین روزی (۲۴۰ سال قبل از میلاد)، برای نخستین بار اراتوستن دانشمند بزرگ یونانی که در دوران اسکندر مقدونی می‌زیست، توانست با استفاده از تفاوت زاویه تابش خورشید در اسکندریه و اسوان، محیط زمین را اندازه‌گیری کند.

    Read more here:: ۲۹ خرداد: اندازه گیری محیط زمین برای نخستین بار در طول تاریخ

    Filed in: Technology فناوری