• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ۴ درس جذب سرمایه برای کارآفرینان

    ۴ درس جذب سرمایه برای کارآفرینان

    جذب سرمایه از مهم‌ترین بخش‌های یک کسب‌وکار است که آینده‌ی آن را رقم خواهد زد. نکته‌ی مهم این است که چه صحبت‌هایی در جلسه‌ی درخواست سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود و چه جواب‌هایی باید داده شود؟

    Read more here:: ۴ درس جذب سرمایه برای کارآفرینان

    Filed in: Technology فناوری