• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • آلمان: ایران همچنان در تلاش برای خرید قطعاتی است که در تولید موشک کاربرد دارد

    نهادهای امنیتی آلمان هشدار دادند که ایران همچنان تلاش می‌کند با سرپیچی از قوانین و ممنوعیت‌ها، قطعاتی را بخرد که کارکرد دوگانه دارند تا بتواند از آنها در برنامه موشکی خود استفاده کند.

    Read more here:: آلمان: ایران همچنان در تلاش برای خرید قطعاتی است که در تولید موشک کاربرد دارد

    Filed in: Politics سیاست