• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • آموزش عمل باتری به باتری (برق‌رسانی بین خودروها)

    آموزش عمل باتری به باتری (برق‌رسانی بین خودروها)

    شاید ظاهر این مطلب برای بسیاری از علاقه‌مندان خودرو و رانندگان باسابقه، ساده و پیش‌ پا افتاده باشد، اما عده‌ی زیادی از رانندگان، به هنگام بروز نقص در باتری، ناتوان از انجام این عمل و برق‌رسانی بین خودروها هستند.

    Read more here:: آموزش عمل باتری به باتری (برق‌رسانی بین خودروها)

    Filed in: Technology فناوری