• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • آموزش ملک خصوصی حکومت‌ها نیست

    یادداشتی از سعید پیوندی–جنجال بی‌سابقه هفته‌های اخیر پیرامون سند ۲۰۳۰ یونسکو (آموزش در خدمت توسعه پایدار) برای اولین بار پرونده آموزش در ایران و نقش حکومت در این حوزه را در برابر افکار عمومی بازکرده است.

    Read more here:: آموزش ملک خصوصی حکومت‌ها نیست

    Filed in: History اجتماع و حوادث