• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ادامه اعتراض‌ها به وزیر پیشنهادی علوم؛ توضیحات وی در مورد عملکرد خود

    همزمان با ادامه تجمع‌ها در دانشگاه‌های ایران در اعتراض به معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، آقای غلامی مدعی شد که در دوره مدیریت او “هیچ دانشجویی به خاطر فعالیت سیاسی تنبیه انضباطی نشده‌است».

    Read more here:: ادامه اعتراض‌ها به وزیر پیشنهادی علوم؛ توضیحات وی در مورد عملکرد خود

    Filed in: Politics سیاست