• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • «ایراد اتهام علیه نخستین فرد» در پرونده مداخله روسیه در انتخابات آمریکا

    خبرگزاری رویترز و دیگر رسانه ها می گویند،هیات منصفه ای که برای بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، تشکیل شده است ، اتهاماتی را علیه یک نفر در این پرونده مطرح کرده است.

    Read more here:: «ایراد اتهام علیه نخستین فرد» در پرونده مداخله روسیه در انتخابات آمریکا

    Filed in: World بین الملل