• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • بحرین: قطر باید از دشمن شماره یک ما، ایران، فاصله بگیرد

    در ادامه تنش در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، وزیر خارجه بحرین از قطر خواست از ایران به عنوان “دشمن شماره یک» اعراب فاصله بگیرد و از حمایت از سازمان‌های تروریستی دست بکشد.

    Read more here:: بحرین: قطر باید از دشمن شماره یک ما، ایران، فاصله بگیرد

    Filed in: Politics سیاست