• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • تهران «جزو پنج شهر فقیر» ایران از نظر فضای آموزشی

    مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید ۷۰۰ مدرسه در این شهر باید تخریب و بازسازی شوند و ۱۰۰ باب از آنها به دلیل ایمن نبودن تخلیه شده‌اند.

    Read more here:: تهران «جزو پنج شهر فقیر» ایران از نظر فضای آموزشی

    Filed in: History اجتماع و حوادث