• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • جامعه جهانی بهاییان می‌گوید دو مظنون به قتل یک شهروند بهایی آزاد شده‌اند

    جامعه جهانی بهاییان در بیانیه‌ای می‌گوید “دو قاتل» فرهنگ امیری، شهروند بهایی که در مهر ماه گذشته به قتل رسیده بود، “آزاد شده‌اند». بنا بر گزارش‌ها، یکی از ضاربان در میان مردم گفته بود “به‌خاطر باور و دین»، آقای امیری را هدف قرار داده‌اند.

    Read more here:: جامعه جهانی بهاییان می‌گوید دو مظنون به قتل یک شهروند بهایی آزاد شده‌اند

    Filed in: Politics سیاست