• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • جعفری:‌ برخی در داخل برای تضعیف توان دفاعی با دشمن همراهی می‌کنند

    محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۲۲ مرداد بدون ارائه شواهد و جزئیات، برخی گروه های سیاسی در ایران را متهم کرد که برای “تضعیف» نیروهای مسلح با “دشمن همراهی» می کنند و درهمین حال، جانشین او نیز برخی گروه های سیاسی را “پژواک صدای بیگانه» خواند.

    Read more here:: جعفری:‌ برخی در داخل برای تضعیف توان دفاعی با دشمن همراهی می‌کنند

    Filed in: Politics سیاست