• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • دستگیری اعضای یک گروه مجازی به اتهام ایجاد «کمپین مراسم روز کوروش و بازگشت شاهزاده»

    همزمان با روز کوروش، تعدادی از وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران خبر دادند که وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کمپین مراسم روز کوروش و “کمپین بازگشت شاهزاده» در شبکه های مجازی، دستگیر کرده است.

    Read more here:: دستگیری اعضای یک گروه مجازی به اتهام ایجاد «کمپین مراسم روز کوروش و بازگشت شاهزاده»

    Filed in: History اجتماع و حوادث