• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • رانندگان لمانز، در بیرون از پیست از چه خودرو‌هایی استفاده می‌کنند

    رانندگان لمانز، در بیرون از پیست از چه خودرو‌هایی استفاده می‌کنند

    شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید رانندگان مشهور مسابقه‌ای، در زندگی روزمره‌ی خود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند.

    Read more here:: رانندگان لمانز، در بیرون از پیست از چه خودرو‌هایی استفاده می‌کنند

    Filed in: Technology فناوری