• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • رای قاضی آمریکایی علیه محدودیت‌های خانوادگی در فرمان مهاجرتی ترامپ

    یک قاضی در ایالت هاوایی آمریکا، علیه محدودیت‌ها در پیوند‌های خانوادگی شهروندان کشورهای شــش‌گانه، متقاضی روادید به ایالات متحده، رای داده‌است. بنا بر فرمان اجرایی دولت، اعضای خانواده مانند پدربزرگ و مادربزرگ شامل “پیوند‌های نزدیک» برای صدور روادید نمی‌شوند.

    Read more here:: رای قاضی آمریکایی علیه محدودیت‌های خانوادگی در فرمان مهاجرتی ترامپ

    Filed in: Environment محیط زیست