• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • رهبر جمهوری اسلامی حملات داعش به تهران را «ترقه‌بازی» دانست

    آیت‌الله علی خامنه‌ای در نخستین واکنش به “حملات داعش» در تهران، این اقدامات را “ترقه‌بازی» دانسته و گفته است:‌ “ملت ایران دارد حرکت می‌کند و پیش می‌رود؛ این ترقه‌بازی‌هایی هم که امروز شد، این‌ها هم در اراده‌ی مردم تأثیری نخواهد گذاشت».

    Read more here:: رهبر جمهوری اسلامی حملات داعش به تهران را «ترقه‌بازی» دانست

    Filed in: Politics سیاست