• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • رکورد اینستاگرامی ایرانی‌ها زیر مطلب دونالد ترامپ

    کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام، پس از ۱۷ روز که از نظردهی آنها زیر یکی از عکس‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گذشت، توانستند یک رکورد تازه ثبت کنند. حرکتی که با اعتراض آنها به استفاده از نام دیگری برای خلیج فارس، از سوی آقای ترامپ آغاز شد.

    Read more here:: رکورد اینستاگرامی ایرانی‌ها زیر مطلب دونالد ترامپ

    Filed in: History اجتماع و حوادث