• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • شهادتنامه مریم اکبری‌منفرد: سفرای خارجی صورت بزک‌کرده زندان‌های ایران را دیدند

    مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در ایران، با انتشار نامه‌ای در واکنش به بازدید سفرای خارجی از زندان اوین نسبت به “عدم رعایت حداقل حقوق انسانی» محبوسان این زندان و دیگر زندان‌های تهران شهادت داد.

    Read more here:: شهادتنامه مریم اکبری‌منفرد: سفرای خارجی صورت بزک‌کرده زندان‌های ایران را دیدند

    Filed in: Politics سیاست