• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • عراق می‌گوید منطقه مرزی نزدیک پایگاه ویژه آمریکا در سوریه را از داعش پس‌گرفته

    ارتش عراق می‌گوید با کمک “عشایر سـُنی»ِ هوادار دولت مرکزی، موفق شده‌است مرز الولید را از نفرات گروه موسوم به “حکومت اسلامی» پاکسازی کند. این نقطه مرزی در نزدیکی پایگاه نیروهای ویژه آمریکا در سوریه، از سه سال پیش در کنترل “داعش» قرار داشت.

    Read more here:: عراق می‌گوید منطقه مرزی نزدیک پایگاه ویژه آمریکا در سوریه را از داعش پس‌گرفته

    Filed in: World بین الملل