• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • محدودیت‌های یادگیری ماشین؛ بخشی از دانش که کامپیوتر‌ها نمی‌توانند به آن نفوذ کنند

    محدودیت‌های یادگیری ماشین؛ بخشی از دانش که کامپیوتر‌ها نمی‌توانند به آن نفوذ کنند

    در دهه‌های اخیر کامپیوتر‌ در حوزه‌های مختلفی از زندگی‌ ما نفوذ کرده‌ا است. در ادامه‌ی مقاله با حوزه‌هایی از علم که ماشین‌ها همچنان حرفی برای زدن ندارند آشنا شوید.

    Read more here:: محدودیت‌های یادگیری ماشین؛ بخشی از دانش که کامپیوتر‌ها نمی‌توانند به آن نفوذ کنند

    Filed in: Technology فناوری