• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • موزه‌ی طراحی وب:‌ جایی برای مرور خاطرات گذشته‌

    موزه‌ی طراحی وب:‌ جایی برای مرور خاطرات گذشته‌

    “موزه‌ی طراحی وب» پروژه‌ای است با هدف به تصویر کشیدن طراحی صفحات وب در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵. برای آشنایی بیشتر با این پروژه زومیت را همراهی کنید.

    Read more here:: موزه‌ی طراحی وب:‌ جایی برای مرور خاطرات گذشته‌

    Filed in: Technology فناوری