• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • نجفی در جلسه غیر رسمی شورای شهر تهران، ‌گزینه اصلی شهرداری پایتخت ایران شد

    محمد علی نجفی روز پنجشنبه ۱۹ مرداد، در نشست غیرعلنی و غیر رسمی اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران به عنوان “گزینه اصلی» برای شهرداری پایتخت ایران انتخاب شد. این انتخاب پس از آغاز به کار رسمی پنجمین دوره شورای شهر تهران در اول شهریور جنبه رسمی و قانونی پیدا می کند.

    Read more here:: نجفی در جلسه غیر رسمی شورای شهر تهران، ‌گزینه اصلی شهرداری پایتخت ایران شد

    Filed in: Politics سیاست