• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • وحدت نانوشته میان حسن روحانی و اتحادیه اروپا

    به رغم اوجگیری تنش‌ها هم در فضای درونی و هم در فضای منطقه‌ای ایران، چنین پیدا است که اتحادیه اروپا، در پی ماه‌ها تردید، به این نتیجه رسیده که منافع استراتژیک‌اش چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی مستلزم استفاده حد اکثر از ظرفیت‌های برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است که به بحران بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان داد.

    Read more here:: وحدت نانوشته میان حسن روحانی و اتحادیه اروپا

    Filed in: Economy اقتصاد