• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • یک سرباز وظیفه در پادگان آبیک قزوین سه سرباز دیگر را کشت

    خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند که یک سرباز وظیفه در پادگان آبیک قزوین روز دوشنبه به سوی هم‌خدمتی‌های خود شلیک کرده و سه نفر از آنها را کشته است.

    Read more here:: یک سرباز وظیفه در پادگان آبیک قزوین سه سرباز دیگر را کشت

    Filed in: History اجتماع و حوادث